Nowi Członkowie Stowarzyszenia Biblistów Polskich!

Podczas Spotkania Zarządu SBP w Warszawie dn. 8 czerwca 2019 r. przyjęto dwie nowe osoby do Stowarzyszenia Biblistów Polskich, które w chwili obecnej liczy 331 Członków.

Nowo wybrani Członkowie to:

mgr lic. Mateusz Krawczyk (SBP 361)
o. dr Paweł Paszko (SBP 362)

Nowo wybranym Członkom SBP serdecznie gratulujemy!