Śp. Prof. dr. hab. Krzysztof PILARCZYK (5 I 1953 – 30 VII 2023)

Z wielkim żalem i chrześcijańską nadzieją życia wiecznego zawiadamiamy, że w niedzielę, 30 lipca 2023 r. zmarł Prof. dr. hab. Krzysztof Pilarczyk, historyk religii, biblista, judaista i bibliolog, honorowy profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP 44). 

 

Odszedł po wieczną nagrodę mając 70 lat.

 

Msza Święta żałobna odbyła się w najbliższy piątek, 4 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00 w kościele pw. Świętego Szczepana w Krakowie (ul. Henryka Sienkiewicza 19).

 

Pogrzeb odbył się w Elblągu, w sobotę 5 sierpnia 2023 r. o godz. 14:00, na Cmentarzu Komunalnym Dębica.

 
 

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (5 I 1953 – 30 VII 2023) był kierownikiem Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich w Instytucie Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był znawcą i miłośnikiem Ziemi Świętej oraz Miechowa – Polskiej Jerozolimy.

Był członkiem Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UJ, współpracownikiem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych „Fides et Ratio” we Wrocławiu, Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie (filii Międzynarodowego Centrum w Turynie), członkiem rady naukowej „Almanachu Historycznego” Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach i rady redakcyjnej hebrajskojęzycznego periodyku „Kesher” na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Był Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Macieja Miechowity,

Ponadto pełnił funkcję przedstawiciela wydawnictwa Vandenhoeck & Ruprecht (Getynga) na obszar Europy Środkowej i Wschodniej w dyscyplinie nauk o religii. Był stypendystą Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz uniwersytetów w Tybindze i Heidelbergu, a także Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (stypendium naukowe w Wielkiej Brytanii). 

Był autorem ponad 300 publikacji naukowych (w języku polskim, rosyjskim, hebrajskim oraz językach kongresowych – szczegółowy wykaz na stronie: https://home.cyf-kr.edu.pl/~uwpilarc/). Za działalność badawczą był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UJ.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

 
 
Źródła:
  1. https://religioznawstwo.uj.edu.pl/prof.-dr-hab.-krzysztof-pilarczyk (dostęp: 31 VII 2023)
  2. https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/zmarl-prof-dr-hab-krzysztof-pilarczyk-przewodniczacy-komitetu-organizacyjnego-obchodow-roku-macieja-miechowity_9511/(dostęp: 31 VII 2023)
  3. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 19(2022) nr 19, s. 221–222.