Życzenia Przewodniczącego SBP

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14)

 


W tym wyjątkowym czasie, kiedy czcimy pamiątkę przyjścia na świat Syna Bożego, naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, życzę wszystkim odkrywania Jego obecności w Słowie Bożym i przez nie, w naszej osobistej historii życia.

 

Każdy z nas, posługując na różne sposoby „Słowu, które stało się ciałem”, zbliża się do samego Jezusa. Właściwym celem chrześcijańskiej egzegezy biblijnej jest przecież poznanie i prowadzenie do poznania Syna Bożego, który w pełni objawia nam Ojca.

 

Niech te Święta Bożego Narodzenia będą pełne pokoju, miłości, nadziei, przebaczenia i pojednania. Zaś w Nowym, 2024 Roku, niech nam towarzyszy moc Tego, który „będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8,9).                                    

 

 

Z modlitwą i życzliwością,

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich